Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvordan lage et budskap som fenger?

Det finnes ikke noe enkelt svar på hvordan du skal utforme et skriftlig budskap som gjør at det blir formidlet og tolket på riktig måte av mottakerne. Det viktigste er at du tenker helhetlig.

Nettsiden til VG. Foto.

Folk vurderer ikke tekst og bilder hver for seg. De vurderer alle elementene i budskapet sammen og danner seg en mening ut fra helhetsinntrykket. Arbeidet med idé og tekst kan derfor ikke ses på som atskilt fra arbeidet med layouten og illustrasjonene. Det gjelder både for grafiske, analoge og digitale medier.

Kjerneelementene i et skriftlig budskap

Et skriftlig budskap består normalt av følgende elementer:

  1. Vinkling: Dette er måten budskapet presenteres på for å skille seg ut.

  2. Overskrift: Dette er en kort tekst som er større enn brødteksten, og som kort forteller hva kjernebudskapet er.

  3. Brødtekst: Dette er en lengre tekst som skal gjøre mottakerne interessert og motivert til å utføre den handlingen du ønsker at de skal utføre.

  4. Illustrasjon: Dette er bilder, tegninger, modeller og andre grafiske elementer som brukes for å støtte opp under overskriften.

  5. Layout: Dette er måten budskapet presenteres på visuelt for å støtte opp under virksomhetens visuelle profil og kjernebudskap, og omfatter alt fra komposisjon til fargebruk, valg av skrifttyper og lignende virkemidler som brukes for å skape oppmerksomhet og gjenkjennelseseffekt.

  6. Call-to-action: Dette er oppfordringer til handlinger. Jo enklere det er å gjøre det, desto større er sannsynligheten for at målgruppen vil gjøre det.

  7. Logo: Dette er et grafisk symbol som forteller mottakerne hvem som er senderen av budskapet.
Sist oppdatert 22.11.2017
Skrevet av Kjetil Sander

Læringsressurser

Skriftlig informasjon og materiell

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter