Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Presentasjonsegenskaper

Alle medier har ulike presentasjonsegenskaper som det er viktig å vurdere og ta hensyn til når du skal velge riktig medium for budskapet ditt.

Ikoner for diverse sosiale medier på iPhone. Foto.

De viktigste presentasjonsegenskapene er:

  • tidspunkt
  • eksponeringstid
  • kanalstøy
  • formategenskaper
  • tekniske egenskaper
  • mulitimedieegenskaper
  • interaktive egenskaper
  • miljøegenskaper

Tidspunkt

Når på døgnet ser målgruppen budskapet? TV-reklamen er for eksempel sterkt konsentrert om noen timer om kvelden (prime time), mens Internett og aviser leses hele døgnet, og da fortrinnsvis tidligere på dagen.

Eksponeringstid

I tillegg til å ta hensyn til tidspunktet må vi vurdere hvor lang eksponeringstid mediet tilbyr. Eksponeringstid = hvor lenge budskapet synes. Dette avgjør hvor mye informasjon det er mulig å gi gjennom dette mediet. Jo kortere eksponeringstid, desto mindre informasjon kan formidles. Lavest eksponeringstid har Snapchat, der budskapet bare vises noen sekunder før det forsvinner av seg selv, samt boards og annen trafikkreklame, der mottakerne passerer budskapet i fart, og oppmerksomheten normalt er rettet mot andre ting enn å lese plakaten. Lengst eksponeringstid har de grafiske mediekanalene, telefon, e-post, sosiale medier, blogger og nettsider, der mottakerne kan ta den tiden de trenger for å lese (sanse) budskapet.

Kanalstøy

Kanalstøy sier noe om hvor mye reklame en mottaker utsettes for. Er din annonse den eneste bannerannonsen på en nettside, er det større sjanse for at leserne vil legge merke til den enn hvis den sto sammen med flere andre.

Format

Formatet (størrelse, varighet) påvirker oppmerksomheten og avgjør hvor mye informasjon som kan formidles. De største formatene har plakatreklamen, men på grunn av den begrensede eksponeringstiden er det bare mulig å komme med korte og enkle budskap.

Formatet til de grafiske og til dels de digitale mediene angis etter annonsens størrelse (1/1-side, ½-side, pixler osv.), mens formatet ved de analoge og til dels de digitale angis etter TV- og radiospottens lengde (15 sekunder, 30 sekunder osv.). Her gjelder regelen at jo mer kanalstøy mediekanalen har, desto større format trengs for å skape oppmerksomhet.

Twitter-logoen reflekteres i brilleglass. Foto.

Tekniske egenskaper

Mediekanalens tekniske egenskaper er en samlebetegnelse som sier hvor godt mediekanalen klarer å gjengi tekst, bilder, lys, film, farge etc. Avisene kan for eksempel på grunn av avispapiret og trykketeknikken ikke gjengi fargebilder med den samme høye bilde-/fargekvaliteten som tidsskrifter og digitale medier kan.

Blant de analoge mediekanalene, og spesielt blant de digitale, er de tekniske egenskapene enda viktigere. Spesielt innenfor de nye mediekanalene som baserer seg på kommunikasjon mellom datamaskiner, er de tekniske egenskapene viktige. Gjelder det for eksempel sosiale medier, må du

  • sørge for at bildene og videoene er i et bildeformat og en størrelse som det sosiale mediet aksepterer
  • ta hensyn til hvor mange bokstaver/tegn det er plass til

Multimedieegenskaper

Med mediekanalens multimedieegenskaper menes mediekanalens evne til å presentere tekst, tegninger, bilder, lyd og film i én og samme presentasjon.

I radioreklame er det for eksempel bare mulig å påvirke mottakerne ved hjelp av lyd, mens vi ved bruk av TV-reklame og videoer i sosiale medier kan påvirke flere sanser. Samtidig kan vi lage multimediepresentasjoner som kombinerer tekst, tegninger, bilder, lyd og film.

Interaktive egenskaper

Med interaktive egenskaper menes mediekanalens eventuelle muligheter for å få til interaktiv kommunikasjon med mottakerne.

Interaktiv kommunikasjon innebærer at mottakerne har mulighet til å påvirke innholdet i budskapet.

I dag er det bare de digitale mediekanalene som gir mulighet for interaktiv kommunikasjon, selv om enkelte hevder at medier som inneholder innholdsfortegnelse eller svarkuponger, og ordretelefoner har en grad av interaktivitet i seg. De beste interaktive mulighetene finner vi i sosiale medier som Facebook, chattekanaler og forum på nettet.

Miljøegenskaper

Med miljøegenskaper menes sammenhengen budskapet blir presentert i.

Blir budskapet presentert for mottakeren i en situasjon der vedkommende for eksempel kjører bil eller er opptatt med andre ting, sier det seg selv at sjansen for at mottakeren blir oppmerksom på budskapet og får med seg innholdet, er vesentlig mindre enn hvis man har mottakerens fulle oppmerksomhet. Oppmerksomhetsverdien er derfor vesentlig høyere når budskapet presenteres i en kinosal, enn når den er klistret opp på en reklameplakat i sentrum.

Sist oppdatert 22.11.2017
Skrevet av Kjetil Sander

Læringsressurser

Skriftlig informasjon og materiell

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter