Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er et mediebudskap?

Et mediebudskap kan defineres som et budskap som er spredt via et medium. Med budskap menes enhver form for meningsoverføring. Skriftlig informasjon og materiell som formidles til kunder ved bruk av ulike medier, er eksempler på mediebudskap.

Reklameplakat for H&M. Foto.

Reklameplakaten for H&M er et eksempel på et skriftlig mediebudskap. Budskapet formidles gjennom mediet reklameplakat.

Hva er budskapet i denne reklameplakaten for H&M?

Hva er et medium?

Et medium kan defineres som et middel vi velger å bruke for å spre budskapet til mottakerne. Medier som brukes til å formidle skriftlig informasjon, kan være:

  • grafiske medier, som aviser, magasiner, brosjyrer, annonser, plakater, trafikk- og utendørsreklame
  • analoge medier, som radio, TV, kino og telefonmarkedsføring
  • digitale medier, som e-post- og SMS-markedsføring, nettsider, banner- og tekstannonsering på nettsteder, sosiale medier og mobile apper

Skriftlig mediebudskap

For å kunne lage og formidle et skriftlig mediebudskap som gir det resultatet du vil ha, må du

  • vite hvem du ønsker å nå, hva du ønsker å oppnå, hvem som er målgruppen, hva som kjennetegner målgruppen, og hva som er målet med selve budskapet
  • spre og presentere mediebudskapet på en måte som gir ønsket effekt, det vil si at du må lage en plan som forteller hva som er hensikten med kampanjen/tiltaket, og hvordan du skal gå fram for å nå dette målet

Som lærling i salgsfaget, for eksempel, vil du kunne få ansvar for å lage en salgsplakat for butikken du jobber i. Da må du tenke igjennom hva du skal si, hvem du ønsker å henvende deg til, og hva du ønsker å oppnå. Å kunne utforme skriftlig materiell og informasjon til kundene er en viktig del av opplæringen i Vg3 salgsfaget.

Sist oppdatert 22.11.2017
Skrevet av Kjetil Sander

Læringsressurser

Skriftlig informasjon og materiell

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter