Hopp til innhold

UTGÅTT - Markedsføring og salg (SS-SSS vg1) (LK06)UTGÅTT - Markedsføring og salg (SS-SSS vg1) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Markedsføring og kommunikasjon

Mange forbinder markedsføring med salg og reklame, men markedsføring handler også om å forstå kundens behov og tilpasse seg en bestemt kundegruppe.

Verdikjeden

Begrepet «verdikjede» kan brukes om prosessen fra råvare og fram til det ferdige produktet som kan selges til sluttbruker. Her får du en innføring i hva en verdikjede er, med utgangspunkt i Porters modell.

Læringsressurser

Verdikjeden