Hopp til innhold

Fagartikkel

Innhold i markedsplanen

Markedsplanen er en del av bedriftens forretningsplan og er et nyttig arbeidsverktøy for å sikre at du bruker ressursene i bedriften på en god måte.

Gutt med Post-it-lappe i pannen. Foto.

Hva er en markedsplan?

En markedsplan er et dokument som vi lager for å styre og koordinere tiltakene i markedsføringen vår. Markedsplaner blir utarbeidet for en bestemt tidsperiode, for eksempel en toårsperiode.

Markedsplanen bør blant annet innholde opplysninger om

  • hvilke markedsaktiviteter du skal gjennomføre
  • når aktivitetene skal gjennomføres
  • hvor mye markedsaktivitetene skal koste
  • hvilke mål disse aktivitetene skal føre til

Markedsplandokumentet

Når du skal skrive en markedsplan, bør du ha med disse punktene:

1 Sammendrag
I sammendraget gir du en kort oversikt over innholdet i planen, og du legger vekt på de viktigste punktene.

2 Målsetting
Her beskriver du de markedsmålene du har satt deg. Slike mål er beskrevet under Markedsmål.

3 Markedsstrategi
Her legger du fram de strategiene du har valgt for å nå markedsmålene dine. Se Markedsstrategi og De fem p - ene .

For å kunne legge en god strategi er du avhengig av å se hvilken situasjon bedriften din er i – i forhold til konkurrenter, kunder og markedet. Derfor gjengir du konklusjonene fra SOFT-analysen

Du må også oppgi hva slags målgrupper du ønsker å selge produktene til. Det kalte vi segmentering og geografisk avgrensing under Marked og målgrupper .

4 Aktivitetsplan (markedsprogram)
Her beskriver du mer detaljert de aktivitetene du har planlagt å gjennomføre. Det kan dreie seg om annonsering, salgskampanjer, deltakelse på salgsmesser og så videre.

5 Oppfølging
Vær alltid nøye med å følge opp og kontrollere om du når de målsettingene du har satt deg for de ulike aktivitetene.

Her beskriver du hvordan du skal følge opp markedsplanen underveis, hvor ofte, hvem som er ansvarlig, og fristene for rapportering.

Med jevne mellomrom bør du kontrollere om du når målene dine, slik at det er mulig å justere underveis i perioden ved behov. På den måten kan du hele tida forbedre deg ved å lære av de feilene dere eventuelt har gjort.

Sist faglig oppdatert 16.12.2017
Skrevet av Oddvar Torgersen, Mette Holan, Hanne-Lisbet Løite og Live Marie Toft Sundbye
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Markedsplanen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter