Hopp til innhold

Fagartikkel

Markedsstrategi

Når du har satt deg mål for markedsføringen, må du finne ut hvordan du skal nå disse målene. Vi sier at vi legger en strategi – en markedsstrategi.

Salg i utstillingsvindu. Foto.

Hva er en markedsstrategi?

En markedsstrategi er en nøyaktig plan for hvordan du skal nå dine markedsmål.

Når du skal lage en markedsstrategi, må du

 • finne ut hvilket marked og hvilke målgrupper du skal satse på
 • vurdere hvordan du skal ta i bruk virkemidlene (de fem p-ene)
 • bruke aktivt det du er best på til å få kunden til å handle hos deg
 • planlegge markedsføringtiltak rettet mot aktuell målgruppe

Viktige begreper

 • Markedsstrategi: en plan for å oppnå markedsmålene
 • Målgruppe: den delen av markedet vi ønsker å henvende oss til
 • Virkemiddel: markedsførings- verktøy, konkurransemidler, de fem p-ene
 • Markedføringstiltak: konkrete markedsføringsaktiviteter

Veien til suksess

Å lage en markedsstrategi er en omfattende, men svært viktig jobb for at du og bedriften din skal lykkes. Husk at det er bedre med en «liten» markedsstrategi som du kan utvide etter hvert, enn ingen strategi i det hele tatt.

Viktige spørsmål

En markedsstrategi skal med andre ord gi deg svar på følgende spørsmål:

 • Hvilket marked skal jeg satse på?
 • Hvem er målgruppen? Og hva slags behov har de?
 • Hvilket produkt skal jeg tilby for å dekke kundenes behov?
 • Hva er riktig pris for produktet?
 • Hvor skal produktet selges?
 • Hvordan skal jeg kommunisere for å nå fram med budskapet mitt?
 • Hvordan yte best mulig kundeservice?
 • Hvilke konkrete markedsføringsaktiviteter skal jeg sette i verk for å nå målene mine?
Sist faglig oppdatert 19.11.2017
Skrevet av Oddvar Torgersen og Live Marie Toft Sundbye
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Markedsplanen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter