Hopp til innhold

Fagartikkel

Oppfølging

Oppfølging av en markedsplan er viktig for å kontrollere om du har nådd målene dine. Med jevne mellomrom bør du kontrollere om du når målene dine, slik at det er mulig å justere underveis i perioden ved behov. På den måten kan du hele tida forbedre deg ved å lære av de feilene dere eventuelt har gjort.

Ansatte som lager en oversikt med gullapper på tavle. Foto.

Du beskriver hvordan du skal følge opp markedsplanen underveis, hvor ofte, hvem som er ansvarlig, og fristene for rapportering. I tillegg bør du gjøre en større evaluering til slutt for å finne ut hva som gikk bra og hva som kan gjøres bedre.

Se filmen for tips til hvordan du kan gjennomføre en evaluering av markedsføringen:

Hva skal du vurdere?

Du og dine kolleger må gå detaljert gjennom de tiltakene som er gjort og vurdere hva som gikk bra, hva som gikk dårlig og hva som kan gjøres bedre. Det er også mulig å gjennomføre konkrete målinger for å se om markedsføringen har vært vellykket og om dere har nådd målene.

Følgende spørsmål må drøftes:

  • Var SOFT-analysen riktig?
  • Var markedsmålene realistiske og godt nok formulert?
  • Valgte vi riktig målgruppe?
  • Var markedsføringstiltakene tilpasset målgruppen?
  • Var markedsmiksen kreativ nok?
  • Fungerte aktivitetsplanen etter hensikten?
  • Hvordan gikk selve gjennomføringen?
  • Nådde vi målene våre?
  • Hva kan vi gjøre bedre?

Oppfølging og kontroll av markedsføringen er en kontinuerlig og lærerik prosess og en veldig viktig del av markedsføringsarbeidet. Uten oppfølging vet vi ikke om de aktivitetene vi gjør faktisk gir resultater. Vi lærer heller ingenting om konsekvensen av de tiltakene vi har satt i verk.

Sist faglig oppdatert 19.11.2017
Skrevet av Hanne-Lisbet Løite

Læringsressurser

Markedsplanen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter