Hopp til innhold

Fagartikkel

Arbeidsbetingelser

Mann klatrer inn i pappeske. Foto.

Arbeidsbetingelser er de forholdene i og utenfor bedriften som kan få en positiv eller negativ innvirkning på bedriften din. Vi deler arbeidsbetingelser inn i to grupper: interne og eksterne arbeidsbetingelser.

Interne arbeidsbetingelser

De interne arbeidsbetingelsene omfatter forhold innenfor bedriften. I SOFT- analysen ser vi på de interne arbeidsbetingelsene enten som styrker (strengths) eller svakheter (faults). Disse betingelsene kan bedriften påvirke og forandre dersom den vil.

Til de interne arbeidsbetingelsene hører

  • Personalet og ledelsen – altså de menneskene som jobber i bedriften.
  • Økonomien i bedriften.
  • Markedsføringsverktøyene pris, påvirkning, produkt og plass.

Eksterne arbeidsbetingelser

De eksterne arbeidsbetingelsene omfatter ulike forhold utenfor bedriften. I SOFT - analysen ser vi på de eksterne arbeidsbetingelsene enten som muligheter (opportunities) eller trusler (threats). De eksterne arbeidsbetingelsene er noe bedriften ikke kan kontrollere, men den kan ta hensyn til truslene og utnytte mulighetene i planleggingen sin.

De viktigste eksterne arbeidsbetingelsene er

  • Kundene
  • Konkurrentene
  • Leverandører og distributører
  • Samfunnet

Det er viktig at du gjør deg kjent med disse arbeidsbetingelsene. De forteller deg om du kan lykkes med den nye bedriften eller produktene dine. En måte å gjøre det på er å analysere arbeidsbetingelsene ved hjelp av en såkalt SOFT - analyse.

Sist faglig oppdatert 19.11.2017
Skrevet av Oddvar Torgersen, Live Marie Toft Sundbye og Hanne-Lisbet Løite

Læringsressurser

Markedsplanen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter