Hopp til innhold

UTGÅTT - Markedsføring og salg (SS-SSS vg1) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Salg og service

En salgsmedarbeider jobber med salg og kundebehandling og yter service både til privatkunder og bedriftskunder. God og riktig service er en forutsetning for å skape fornøyde og lojale kunder. Du vil her få en grundig innføring i flere sentrale emner innenfor salg og service.

Servicebegrepet

Med service mener vi den totalopplevelsen en kunde har i samhandel med en serviceproduserende virksomhet. Opplevelsen består av mange små og store elementer – noen som personlige relasjoner, andre som materielle ting.

Læringsressurser

Servicebegrepet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale

  • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.