Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (PB)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Energi for framtiden

I Norge er vi storforbrukere av energi. Heldigvis kan vi dekke det meste av forbruket vårt ved hjelp av vannkraftverk. Samtidig selger vi olje og gass til andre land. Hvordan skal vi dekke energibehovet i verden uten å ødelegge mulighetene til de som kommer etter oss?

Batterier og brenselceller – energi på farten

Det er vanskelig å tenke seg et moderne liv uten batterier. Prinsippet for hvordan batterier kan gi strøm har vært kjent lenge, men teknologien utvikles og batteriene blir stadig bedre.

Læringsressurser

Batterier og brenselceller – energi på farten