Hopp til innhold

Fagartikkel

Sammendrag – Redoksreaksjoner

LK06
Pekefinger på batteri. Foto.
 • Oksider er kjemiske forbindelser mellom et grunnstoff og oksygen.
 • Ved ufullstendig forbrenning blir det dannet giftig kullos, karbonmonoksid (CO).
 • Energien fra forbrenningsreaksjoner kommer fra stoffet som brenner, og oksygen.
 • Et atom eller et ion blir oksidert når det gir fra seg elektroner, det vil si når det blir mer positivt.
 • Et atom eller et ion blir redusert når det tar imot elektroner, det vil si når det blir mindre positivt.
 • En redoksreaksjon er en kjemisk reaksjon der det foregår både en reduksjon og en oksidasjon, altså der elektroner blir overført fra ett stoff til et annet.
 • Elektrisk strøm i væsker vil si at positive og negative ioner beveger seg hver sin vei i væsken.
 • En elektrolytt er en væske som leder elektrisk strøm, og som derfor må bestå av positive og negative ioner.
 • I en elektrolyse brukes elektrisitet for å danne grunnstoffer i nøytral form, for eksempel metaller som aluminium og jern, og gasser som oksygen og hydrogen.
 • I metallenes spenningsrekke er metallene ordnet etter sin evne til å bli oksidert, til å gå over til ioneform. Et metall vil alltid redusere ionene til de metallene som står under i spenningsrekken.
 • Et galvanisk element er en spenningskilde som består av to forskjellige elektroder og en elektrolytt. I et galvanisk element av to metaller vil metallet som står øverst i spenningsrekken, bli den negative elektroden, og det som står nederst, den positive elektroden.
Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Redoksreaksjoner gir energi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?