Hopp til innhold

Fagartikkel

Spenningsrekka – hvem gir fra seg elektroner lettest?

Det at mange metaller ikke finnes i ren form i naturen, skyldes at de fleste metaller har lett for å gi fra seg elektroner og reagere med andre stoffer.

LK06
Gull, sølv og kobber smeltet sammen til en klump. Foto

Metaller reagerer lett med andre stoffer

Forskjellige stoffer har ulik evne til å gi fra seg elektroner. Som en tommelfingerregel kan vi si at stoffene som står til venstre i periodesystemet, har lettere for å gi fra seg elektroner enn stoffene til høyre. Kunnskap om ulike stoffers evne til å ta i mot eller gi fra seg elektroner er nyttig i mange sammenhenger, for eksempel for å lage batterier.

Edle metaller står nederst i spenningsrekken

Spenningsrekken viser metallene ordnet i rekkefølge etter sin evne til å gi fra seg elektroner. Her er noen metaller og hydrogen ordnet etter minkende evne til å gi fra seg elektroner.

Dess lenger oppe i spenningsrekka metallet står, jo lettere oksideres det (gir det fra seg elektroner). De metallene som oksideres lett, kalles .
De som står nederst, holder seg best i metallform og kalles edle metaller. Det er en gradvis overgang mellom uedle metaller øverst og edle metaller nederst i spenningsrekka.

Gull og sølv finner vi i naturen som rene metaller. Uedle metaller som kalium, kalsium, magnesium, aluminium forekommer ikke som rene metaller i naturen. De finnes bare i ioneform (oksidert form) i forbindelser med andre grunnstoffer.

Forståelsen av mange korrosjonsproblemer bygger på kunnskapen om metallenes spenningsrekke.

Bruk spenningsrekka under til å forutsi hva som skjer hvis for eksempel jern-metall (Fe) og kobber-ioner (Cu2+) kommer i kontakt med hverandre. Trodde du rett?

Sist oppdatert 23.01.2019
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Redoksreaksjoner gir energi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?