Hopp til innhold

Fagartikkel

Eksempel på stoffkretsløp

Følg et karbonatom gjennom et kretsløp.

Gjenbruk av karbon

Karbondioksid. Illustrasjon.

Karbondioksid

Ei bjørk tar opp karbondioksid (kjemisk formel CO2) under fotosyntesen og lagrer karbonet som cellulose.

Bjørka blir hogget til ved. Når den brennes, vil karbonet i cellulosen reagere med oksygen og frigjøres som CO2 igjen.

Potetplanter i en åker tar opp CO2 under fotosyntesen og lagrer karbonet blant annet som stivelse.

Du spiser potet, og i fordøyelsen brytes stivelse ned til glukose (druesukker). Glukose tas lett opp i muskelcellene.

Når du trener, blir glukosen brutt ned til energi og CO2 som du puster ut. Karbondioksid er på ny tilgjengelig for planter som driver fotosyntese.

Vannmolekyl. Illustrasjon.

Vannmolekyl

Oppgave

Prøv å følge et vannmolekyl gjennom flere organismer!

Sist oppdatert 11.12.2018
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Økologi – samspillet i naturen