Hopp til innhold

Simulering

Fotosynteselaboratorium

I denne simuleringen kan du sjekke ut hvordan temperatur, lysfarge, lysintensitet og tilgang på karbondioksid virker på fotosyntesen. Tell hvor mange bobler som kommer i løpet av 10 sekunder. Hvilken gass er det? Sett gjerne opp en tabell og sammenlign resultat ved ulike innstilinger.

LK20LK06
Sist oppdatert 13.06.2018
Skrevet av KScience
Rettighetshaver: Mediafarm

Læringsressurser

Økologi – samspillet i naturen