Hopp til innhold

UTGÅTT - Naturfag (PB) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Bærekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte. Det blir enklere hvis vi forstår hvordan vi mennesker påvirker naturen: både dyr og planter, vann og luft, jord og mineraler.

Økologi – samspillet i naturen

Mat, klær, byggematerialer til hus, ja, til og med deler i mobiltelefonen din, er hentet fra naturen. Vi er avhengig av naturen for å leve.

Læringsressurser

Økologi – samspillet i naturen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter