Hopp til innhold

Film og filmklipp

Bruk av digitale kart i feltarbeid

Vi kan finne mange opplysninger om naturen på ulike kart. Det finnes flere nettsider der vi har tilgang til gode, digitale kartverk. Når vi skal gjøre et feltarbeid, har vi nytte av å bruke kart. Her får du tips om noen slike kart, og hvordan du bruker dem.

LK06

Bruk av digitale kart i feltarbeid

Ulike kartverk

Det finnes mange forskjellige typer kart. Topografiske kart viser landskapet og hvor vi finner myrer, skog, dyrket mark, fjell, elv og sjøer. I tillegg er elementer som veier, stier og bygninger tegnet inn. Temakart finnes i manage varianter. Slike kart kan brukes til å illustrere for eksempel hvilke naturtyper vi finner i et område, eller hvilke bergarter det er der. Vi kan ved hjelp av digitale temakart finne mange opplysninger om et område før vi skal ut og gjøre et feltarbeid.

I filmene på denne siden vises bruken av noen slike kartløsninger. Nettsidene har delvis endret utseende siden filmen ble laget, men funksjonen er fortsatt den samme.

Her kan du lese mer om Digitale verktøy i naturfag

Her kan du lese mer om kart og bruk av kart

Lenker:

Her er tips til noen nettsider med digitale kart:

Kart i skolen

Kilden - en karttjeneste

Norges geologiske undersøkelse

Norgeskart

Naturbase

Norge i bilder

Kommunene har gjerne kartinnsynstjenester på sine nettsider der du kan hente ut kart. Sjekk hjemmesiden til kommunen der du skal ut på feltarbeid.

Sist oppdatert 12.06.2018
Skrevet av Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Feltarbeid – vi undersøker et økosystem