Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (PB)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Bærekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte. Det blir enklere hvis vi forstår hvordan vi mennesker påvirker naturen: både dyr og planter, vann og luft, jord og mineraler.

Feltarbeid – vi undersøker et økosystem

I feltarbeidet skal du undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem. Det vil si at du skal studere hvordan miljø og utvalg av arter endrer seg over tid, for eksempel etter snauhogst eller når en åker legges brakk. Her finner du forslag til hvordan feltarbeidet kan gjennomføres.

Læringsressurser

Feltarbeid – vi undersøker et økosystem