Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (PB)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Bærekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte. Det blir enklere hvis vi forstår hvordan vi mennesker påvirker naturen: både dyr og planter, vann og luft, jord og mineraler.

Suksesjoner – økosystemene i endring

Naturen er i stadig forandring. Disse endringene er helt naturlige og skjer uten menneskelige inngrep. Et tjern som gror igjen og blir til ei myr, eller artssammensetningen i en skog er eksempler på naturlige endringsprosesser.

Læringsressurser

Suksesjoner – økosystemene i endring