Hopp til innhold

Fagartikkel

Mutasjoner

Mutasjoner er endringer i arvestoffet vårt. Kroppen kan kontrollere og korrigere de aller fleste feilene som oppstår. Skader på arvestoffet som ikke blir reparert, kan føre til sykdom, gi ulike plager eller ikke merkes i det hele tatt.

LK06
Balderbrå med kronblader som vokser feil. Foto.

Finnmarksbalderbrå med genetisk mutasjon

Plutselige forandringer i arvestoffet

Katt med ekstra tær foran og bak.

Skipskatt, en mutant med polydaktyli, dvs. flere tær enn normalt.

Mutasjon er en forandring i et gen eller i et kromosom. Forandringene kan skje på grunn av stråling, etter påvirkning av kjemikalier eller uten påviselig grunn.

Virkning

Mutasjoner kan være helt ufarlige eller medføre bare små plager, men de kan også føre til mer alvorlig sykdom som blant annet kreft.

Hvis en mutasjon oppstår når kjønnsceller dannes, kan den føres videre til neste generasjon. Hvis kjønnsceller med alvorlige mutasjoner deltar i befruktning, kan det føre til abort på et tidlig stadium, også før menstruasjonen uteblir.

Mutasjon i en kroppscelle kalles somatisk mutasjon, den virker bare lokalt og går ikke i arv.

Kontroll og reparasjon

Siden cellene har flere reparasjonssystemer som gjenkjenner og reparerer eventuelle feil, er mutasjoner forholdsvis sjeldne.
Disse enzymene (DNA-polymeraser) har en feilrate på cirka 1 per 1 million nukleotider.
Hvis et gen har en mutasjon, kan det tilsvarende genet på det andre kromosomet ofte overta funksjonen.

Kromosommutasjon

Meiose. Illustrasjon.

Proteintråder trekker kromosomene fra hverandre ved celledeling.

Når celler deler seg, er det en tynn proteintråd som trekker kromosomene eller kromatidene til hver sin side av cella før selve delingen. Når en proteintråd ryker, blir fordelingen av kromosomer ulik i de to nye cellene.

Hvis dette skjer når kjønnsceller dannes, vil hele kromosomparet bli med til den ene siden, mens den andre siden gir opphav til en celle uten dette kromosomet. Resultatet blir kjønnsceller med feil kromosomtall. Normalt skal det være ett kromosom fra hvert kromosompar (23 kromosomer i kjønnscellene hos mennesker).

Kromosommutasjoner kan også skje ved at en del av et kromosom bytter plass, faller av eller blir snudd. Illustrasjon.

Kromosommutasjoner kan skje på flere måter.

Andre kromosommutasjoner kan skje ved at en del av et kromosom bytter plass, faller av eller blir snudd.

Eksempler på kromosommutasjon

Genmutasjon

Feil kan oppstå når DNA skal kopieres før en celle deler seg. Som du kanskje husker fra kapitlet proteinsyntesen, blir tre og tre nitrogenbaser «lest» i ribosomet når aminosyrene skal settes sammen til en polypeptidkjede som skal bli til et protein. Her kan du se eksempler på hvordan genmutasjoner oppstår.

En nitrogenbase byttes ut med en annen

Normale og sigdformede blodceller. Illustrasjon.

Sigdformede blodceller. Sigdcelleanemi regnes som en av verdens mest utbredte genetiske sykdommer (Afrika).

Denne mutasjonen trenger ikke å ha noen betydning, fordi det finnes flere tripletter som koder for samme aminosyre (se tabell med genetisk kode).
I andre tilfeller kan en feil base gi en feil aminosyre. Det kan føre til sykdom fordi et protein, for eksempel et enzym, ikke fungerer.

Sigdcelleanemi skyldes en feil nitrogenbase som gir en feil aminosyre i hemoglobinmolekylet. Mutasjonen fører til svekket oksygentransport, men også til beskyttelse mot malaria. Det siste gir fordeler i områder av Afrika der sykdommen er mest utbredt.

Artikkel og film om sigdcelleanemi fra Norsk Helseinformatikk.

En nitrogenbase forsvinner eller kommer i tillegg

Denne mutasjonen er langt mer dramatisk, siden alle tripletter etter feilen blir avlest med forskyvning. Det blir andre aminosyrer enn de som skulle ha vært der, og proteinet vil ikke fungere.

Prøv hvordan ulike mutasjoner endrer proteinet som blir laget

Sist oppdatert 16.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Arv og miljø avgjør hvem vi er