Hopp til innhold

Fagartikkel

Sammendrag – arv og miljø

De fleste av egenskapene våre skyldes et samspill mellom arv og miljø. Vi kan ikke velge genene våre, men gjennom egne valg kan vi i stor grad bestemme hvilke miljøpåvirkninger vi skal utsettes for.

LK06
Dame i svarte treningsklær midt i et hopp. Foto.
 • De fleste av egenskapene våre skyldes et samspill mellom arv og miljø.
  • Bare arv: blodtype, fargeblindhet
  • Arv og miljø: hudfarge, lengdevekst, hurtighet
  • Bare miljø: språk / dialekt, religion
 • Vi kan ikke velge genene våre, men vi kan i stor grad bestemme hvilke miljøpåvirkninger vi skal utsettes for, ved å gjøre egne valg.
 • Sykdom:
  Det finnes gener som er direkte årsak til sykdom, men mange gener påvirker helsen vår ved at de gjør oss mer eller mindre disponert for å få en sykdom.
 • Når vi reagerer ulikt på de samme miljøpåvirkningene, kan det skyldes ulik genetisk utrustning, men også et samvirke av bakgrunnsfaktorer som livsstil, kosthold, røyking, alkoholvaner, alder og kjønn.
 • Epigenetikk: Livsstil og miljø kan endre måten vi bruker genene våre på.
 • Fedme øker risikoen for blant annet type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, muskelskjelettlidelser, psykiske lidelser og enkelte former for kreft.
 • Mutasjoner er forandringer av arvematerialet hos en organisme.
  • Cellene har flere reparasjonssystemer som gjenkjenner og reparerer eventuelle feil på arvestoffet, slik at mutasjoner er forholdsvis sjeldne.
  • Noen mutasjoner har liten betydning, mens andre er ugunstige og gir sykdom.
  • I svært sjeldne tilfeller har mutasjoner gitt gunstige nye egenskaper som har hatt betydning for evolusjonen.
   • Genmutasjon: endring i et enkelt gen slik at for eksempel en aminosyre blir byttet ut. Eksempel er Sigdcelleanemi.
   • Kromosommutasjon: feil antall kromosomer eller biter av et kromosom har blitt snudd, falt av eller flyttet til et annet kromosom. Eksempel er Downs syndrom.
Sist oppdatert 22.01.2019
Skrevet av Bjørn Norheim og Kristin Bøhle
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Arv og miljø avgjør hvem vi er