Hopp til innhold

Oppgave

Løsningsforslag – Medisinsk bruk av bioteknologi

LK06

 1. Bioteknologi omfatter tradisjonelt all bruk av levende organismer til å lage produkter som er nyttige og nødvendige for oss.

 2. DNA-typing (fingeravtrykk, identifisering) og diagnostikk (kartlegging av sykdomsgen)

 3. Det er bare godkjente institusjoner som kan utføre gentester, og da bare til medisinske og kriminaltekniske formål.

 4. Ved kunstig befruktning (assistert befruktning) skjer befruktningen utenfor livmoren. Når det befruktede egget har delt seg to ganger og embryoet har nådd firecellestadiet, kan man gjennomføre en gentest for å se om embryoet har genetiske sykdommer.

 5. Celler som ikke er spesialiserte, kan fornye seg og gi opphav til mange ulike celletyper.

 6. Kilden for pluripotente stamceller er embryoer og aborterte fostre.

 7. Navlestrengblodet inneholder en høy konsentrasjon av multipotente stamceller som kommer fra fosteret.

 8. Kjernen i et ubefruktet egg fjernes og erstattes med en kjerne fra en vanlig kroppscelle. Hvis alt går bra, vil egget utvikle seg til en blastocyst som etter en vanlig befruktning. Hvis blastocysten brukes som kilde for stamceller, kalles det terapeutisk kloning (kloning som har til hensikt å helbrede pasienter).

 9. Man fjerner kjernen i et ubefruktet egg og setter i stedet inn kjernen fra en vanlig kroppscelle. Dersom egget utvikler seg som ved en normal befruktning, kan blastocysten settes inn i en livmor og utvikle seg til en ”kopi” (en klon) av det individet som cellekjernen opprinnelig tilhørte.

 10. Ved kjerneoverføring blir en eggcelle endret slik at den får kjernen (genene) fra en vanlig kroppscelle, mens ved embryosplitting blir et embryo på fire- til åttecellestadiet splittet slik at hver celle kan gi opphav til et individ. Man kan få inntil åtte individer med identiske gener (en klon) ved embryosplitting.

 11. Genterapi er en behandlingsform hvor man prøver å la friske gener overta funksjonen som pasientens sykdomsgener har. Metoden kan også brukes til å påvirke genreguleringen. Pasienten kan få tilført de nye genene direkte inn i kroppen eller via egne celler som tilføres de nye genene før cellene føres tilbake i kroppen.

Sist oppdatert 27.08.2010
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Medisinsk bruk av bioteknologi