Hopp til innhold

Oppgave

Hør deg selv – Medisinsk bruk av bioteknologi

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon.

LK06
Seks røde tomater hvor én av dem har påtrykt dna-profil. Foto.
 1. Hva er bioteknologi?
 2. Vi skiller mellom to typer gentester. Hvilke?
 3. Hvem har lov til å utføre gentester i Norge?
 4. Hva brukes PGD (preimplantasjonsdiagnostikk) til?
 5. Hva er stamceller?
 6. Hvorfor gir bruk av pluripotente stamceller etiske dilemmaer?
 7. Det snakkes ofte om blod fra navlestreng når det er tale om bioteknologi. Hvorfor det?
 8. Hva er terapeutisk kloning?
 9. Hva er reproduktiv kloning?
 10. Hva er forskjellen på kloning ved kjerneoverføring og kloning ved embryosplitting?
 11. Hva er genterapi?

Løsningsforslag – Medisinsk bruk av bioteknologi

Sist oppdatert 15.11.2018
Skrevet av Kristin Bøhle og Øyvind Bønes

Læringsressurser

Medisinsk bruk av bioteknologi