Hopp til innhold

Fagartikkel

SNP – Gentester

Moderne gentester kan raskt gi informasjon om samtlige gener. Ved genomsekvensering kan man kartlegge alt arvestoffet (hele genomet) eller bare genene, som utgjør omtrent 2 % av arvestoffet.

Microchip og DNA-streng. Illustrasjon.

SNP-test

analyser omfatter også -tester (uttales snipp). SNP er variasjoner i enkeltbaser i DNA-et. SNP-testene undersøker spesielle varianter, og vi kan bruke resultatene til å si noe om sykdommer.

I en SNP-test leses det av et stort antall utvalgte posisjoner på DNA-molekylet, der man på forhånd vet at det forekommer forskjeller i DNA-et fra individ til individ. Det er kartlagt et stort antall SNP-er i menneskets arvestoff. Noen av disse SNP-ene er knyttet til forskjellige sykdommer, fordi de er plassert i nærheten av sykdomsgener i DNA.

Hva fører SNP-er til?

  • SNP-er i gener kan medføre endring i proteiners sammensetning og kan forårsake sykdom.
  • SNP-er som ikke fører til endringer i proteiner, kan brukes som genetiske markører, fordi de er plassert svært nær et sykdomsgen og derfor oftest nedarves sammen med sykdomsgenet.

Gentester på spurv – forskningsprosjekt om tilpasninger

Filmen under er en reportasje om forskning på spurv på øya Vega i Helgeland. Det forskes på spurvens tilpasning til miljøforandringer, og på hvem som er i slekt med hvem.

Forskerne har flere spørsmål og problemstillinger som de prøver å belyse ved hjelp av SNP-genotyping og genom-. Det er kartlagt et stort antall SNP-er i spurvens arvestoff.

Sist faglig oppdatert 09.01.2019
Skrevet av Hilde Ervik og Kristin Bøhle

Læringsressurser

Medisinsk bruk av bioteknologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter