Hopp til innhold

Fagartikkel

Fiberproteiner og runde proteiner

Alle proteiner består av lange kjeder med aminosyrer. Utvalget og mengden av de 20 ulike aminosyrene er bestemt av den genetiske koden. Proteinene har ingen funksjon før de er foldet ferdig i golgiapparatet. Foldingen dannes av bindinger mellom de ulike aminosyrene.

LK06
Fiberprotein. Illustrasjon.

Fiberprotein, kollagen

Fiberproteiner

Proteinene i hår, silke og bindevev, de såkalte fiberproteinene, er flettet som et tau. Ett av fiberproteinene kalles kollagen. Mer om kollagen på wikipedia.org.

Kollagenfibrer er bygd opp av mange kollagenmolekyler. Illustrasjon.

Omtrent en firedel av alle proteinene i kroppen er av denne typen. Kollagenet danner fibrer som styrker senene og danner store elastiske flak (bindevev) som styrker huden og de indre organene. Kollagenet bidrar til å forme kroppen, til å beskytte og støtte myke kroppsdeler og til å binde vev til skjelettet. Bein og tenner er bygget opp av kollagen og kalk. Til tross for kollagenets viktige rolle er oppbygningen nokså enkel til et protein å være.
Kollagenmolekylet består av tre polypeptidkjeder som er tvinnet sammen som et tau. Det er om lag 1400 aminosyrer i hver av de tre polypeptidkjedene. Flere kollagenmolekyler danner en såkalt mikrofibrill, flere mikrofibriller danner en makrofibrill, og mange makrofibriller danner en kollagenfiber.

Globulære (runde) proteiner

Hemoglobinmolekyl. Illustrasjon.

Hemoglobin er et globulært protein som består av fire polypeptidkjeder. Hvert polypeptid har en hemgruppe med ett jernatom.

Rubisko. Illustrasjon.

Rubisko. Globulært protein, enzym i kloroplasten som binder karbondioksid.

I globulære proteiner er polypeptidkjeden foldet videre slik at formen på molekylet blir tilnærmet rund. De fleste typene proteiner hører til denne gruppa, og ett av dem er hemoglobin.

Hemoglobin er et protein i de røde blodcellene som transporterer oksygen fra lungene til vevet. Det består av fire polypeptidkjeder som ligger kveilet inn i hverandre. Oksygenet binder seg ikke direkte til proteinet, men til et jernatom i et organisk molekyl som kalles en hemgruppe. Hemgruppa er intenst rød, og det er dette molekylet som gir de røde blodcellene farge.

Rubisko er et globulært molekyl som er svært viktig for livet på jorda slik vi kjenner det i dag. Det er bare rubisko som kan binde CO2 fra lufta slik at planter kan danne glukose under fotosyntesen.

Hemogobinmolekyl som endrer struktur. Illustrasjon.

Animasjon av hemoglobinmolekyl som endrer struktur.

Sist oppdatert 08.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle og Øyvind Bønes
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

DNA – vår genetiske kode