Hopp til innhold

Fagartikkel

Proteinsyntesen trinn for trinn

Dette er et eksempel som viser kodene i proteinsyntesen.
Studer steg for steg hvilke koder som brukes for å lage et miniprotein. Komplementære baser er de nitrogenbasene som kan binde seg til hverandre.

I DNA: Adenin binder seg til tymin, og cytosin binder seg til guanin.
I RNA: Adenin binder seg til urasil, og cytosin binder seg til guanin.

Eksempel på koder som brukes for å lage et tenkt miniprotein.

DNA-triplett


i cellekjernen
TACAGTGCCTTTATC
oversettes til

mRNA-kodon


"Den genetiske koden"
AUGUCACGGAAAUAG
kobles til

tRNA-antikodon


på transport-RNA
UACAGUGCCUUUAUC
Stopp
som har med seg

aminosyrer


Aminosyren metionin. Illustrasjon.

metionin

/start


Modell av aminosyre

serin

Aminosyren arginin. Illustrasjon.

arginin

Aminosyren lysin. Illustrasjon.

lysin

Ribosomet og proteinet løsner fra mRNA
som danner

polypeptidkjede.


Blir et protein når det er ferdig foldet i golgiapparatet.
Polypeptidkjede. Illustrasjon.

Mini polypeptidkjede

Sist faglig oppdatert 03.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

DNA – vår genetiske kode

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter