Hopp til innhold

Fagartikkel

Proteinsyntesen – proteiner produseres

Ribosomene er de organellene som kan lage protein av oppskriften på mRNA. Ribosomet leser tre og tre nitrogenbaser og setter sammen de aminosyrene som oppskriften bestemmer. Når oppskriften er lest, har vi en lang rekke med aminosyrer som blir til et protein når det er foldet ferdig.

LK06
Cellekjerne, mRNA, aminosyrer og polypeptidkjede. Illustrasjon.

Oppskrift fra kjernen til cytoplasma

Når et mRNA er ferdig formet i cellekjernen, bærer det en kopi av genet ut gjennom porene i kjernemembranen mot ribosomene i cytoplasmaet. Enzymet RNA-polymerase produserer også transport-RNA (tRNA) på samme måte som mRNA blir laget.

Ribosomer leser oppskriften

I cytoplasmaet vil ett eller flere ribosomer koble seg til mRNA (oppskriften). Mens ribosomet glir langs mRNA-tråden og ”leser” kodene, vil tRNA (transportmolekyl) bringe de riktige aminosyrene til ribosomet. Dette skjer fordi det kun er det ene tRNA-molekylet med riktig antikodon og riktig aminosyre som får feste seg på det ledige setet i ribosomet. Hvert tRNA-molekyl transporterer nemlig kun en type aminosyre.

Matchende koder

Med riktig tRNA på plass i ribosomet, vil basene i kodon og antikodon binde seg sammen (A mot U og C mot G). Når det er to tRNA-molekyler i ribosomet samtidig, vil ribosomet koble sammen aminosyrene deres og flytte seg et hakk videre på mRNA-strengen. Det første tRNAet løsner og er klart til bruk igjen straks det har bundet til seg en ny aminosyre av samme sort. Det er normalt rikelig med tRNA og aminosyrer i cytoplasmaet.

Slik fortsetter ribosomet å koble sammen aminosyrene til en lang polypeptidkjede etter oppskriften på mRNA. Siste kodon på mRNA er et STOPP-kodon som får polypeptidkjeden og ribosomet til å løsne fra mRNAet.

Folding til ferdig protein

Til slutt blir polypeptidet foldet sammen til et ferdig protein i golgiapparatet. Det er utvalget og rekkefølgen av aminosyrer og som bestemmer hvordan proteinet folder seg. Nå blir proteinet aktivt og klart til å utføre oppgaven sin i eller utenfor cella.

Det minste proteinet er på cirka 50 aminosyrer (insulin), og er derfor laget fra et gen på 150 nitrogenbaser pluss start- og stoppkoder. De fleste proteiner er mange ganger større.

Prøv en simulering med oppgaver om proteinfolding.

Begrepsforklaringer

mRNA

Messenger-RNA = budbringer-RNA. Det har oppskrift på et protein.

tRNA

Transport-RNA bringer aminosyrer til ribosomet.
Hver type tRNA transporterer kun én type aminosyre.

rRNA

RNA som finnes i ribosomene.

Kodon

Tre og tre baser på mRNAet som koder for en aminosyre = en triplett.

Antikodon

De tre basene på enden av tRNAet som skal passe til kodonet på mRNA.

Triplett

Tre og tre nitrogenbaser.

Polypeptid

Mange aminosyrer bundet sammen i kjede. Poly = "mange". Når det blir ferdig foldet, er det et protein.

RNA-polymerase

Enzym som deltar i syntesen av mRNA.


Se også

Sist oppdatert 15.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

DNA – vår genetiske kode