Hopp til innhold

Fagartikkel

Konsekvenser av økt drivhuseffekt

IPCC, FNs klimapanel, slår fast at vi med 95 % sannsynlighet har menneskeskapte klimaendringer på jorda. Den økte drivhuseffekten har ført til oppvarming av luft, jord og hav, og vil føre til ytterligere oppvarming dersom vi ikke reduserer bruken av kull, olje og gass.

En mann og en kvinne står i vann til lårene i en gate. Foto.

Klimaendringer

Klima er en beskrivelse av de gjennomsnittlige værforholdene på forskjellige steder på jorda over lengre tidsrom, for eksempel 30 år eller mer.

Gjennomsnittsverdier for temperatur, nedbør, vind, skyer og fuktighet er avhengig av breddegraden, og dermed av hvor høyt sola kommer på himmelen. I nærheten av ekvator er det et tropisk klima, lengre nord og sør er det et temperert klima, og nærmere polene er det et polart klima.

Klimaet på jorda har endret seg flere ganger, lenge før vi mennesker for alvor begynte å bruke fossilt brensel. Klimaendringer har fulgt i kjølvannet av alle endringer som gjennom tidene har foregått på sola, likedan endringer i jordas bane. Vi har hatt istider og varme perioder. Vulkanutbrudd har tidvis ført til lavere temperaturer ved at voldsomme skyer av lavastøv ble sendt opp i atmosfæren, slik at deler av sollyset ble utestengt fra jordoverflaten. Det er store variasjoner i været fra dag til dag og fra måned til måned. Det er også store variasjoner i været fra år til år. Vi kan ha milde vintrer i flere år på rad uten at det nødvendigvis betyr at klimaet har endret seg. Når vi studerer klimaet, er vi interessert i hvordan gjennomsnittsværet endrer seg over mange år.

Menneskeskapte utslipp

Mange av de gassene som bryter ned ozonet i stratosfæren, er samtidig drivhusgasser. En økning av dem kan derfor føre til både høyere gjennomsnittstemperatur på jorda og samtidig økt ultrafiolett stråling ved jordoverflaten. Det vil kunne bli en katastrofal klimaendring for både mennesker, dyr og planter.

Store deler av det karbondioksidet (CO2), som blir sluppet ut i atmosfæren, blir løst opp i havvannet, og noe blir også tatt opp av de grønne plantene på jorda. Men det blir likevel CO2 til overs, og innholdet av CO2 i atmosfæren har økt jevnt de siste tretti årene.

I tillegg til at selve utslippene øker, avtar mengden av den vegetasjonen som er i stand til å ta opp CO2, blant annet på grunn av nedhogging av skog. Reduksjonen av skogen i tropiske områder kan i løpet av bare ett år føre til en økning på over én milliard tonn CO2 i atmosfæren.

Det er måling av temperatur og nedbør over mange år som kan gi en pekepinn om endringen i klimaet. FNs klimapanel har utarbeidet vitenskapelige rapporter om virkningene av klimaendringer på jorda, og hvilke tiltak som bør settes i verk. De regner med at menneskelige aktiviteter kan føre til at gjennomsnittstemperaturen på jorda kan øke med over 5 °C i tiden fram til år 2100. For oss vil det kunne få som konsekvens at tregrensen stiger og somrene blir varmere. Det vil også gi økt mulighet for sjøtransport i nordområdene og kanskje mer uvær.

Sist faglig oppdatert 24.10.2018
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Drivhuseffekten gjør jorda levelig

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter