Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver til filmen "Klimasystemet"

Klimasystemet på jorda

De siste 30–40 årene har vi sett at klimaet endrer seg raskere enn naturlige årsaker alene kan forklare, og vi har mange observasjoner på at det har skjedd en global oppvarming. FNs klimapanel er nesten helt sikre på at den viktigste forklaringen ligger i menneskelig aktivitet som fører til økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren, og som bidrar til en forsterket drivhuseffekt.

Oppgaver før du ser filmen

 1. Hva er forskjellen på klima og vær?
 2. Hva er det som påvirker temperaturen på jorda?
 3. Hvordan har klimaet forandret seg gjennom tusenvis av år?

Oppgaver til filmen

 1. Hvilke deler består klimasystemet av?
 2. Hvorfor er det så store temperaturforskjeller mellom ekvator og polområdene?
 3. Beskriv hvordan temperaturforskjellene mellom ekvator og polområdene påvirker vind- og havstrømmene på jorda. Bruk figurene under til hjelp.
  Piler som viser strømmer på jorda.
 4. El Niño og La Niña er navnet på to tilstander i havet og atmosfæren i Stillehavet som opptrer ved uregelmessige mellomrom. Beskriv hva som kjennetegner en el Niño.
  Skjematisk hvordan el ninjo virker.
 5. Gi eksempler på hvordan El Niño påvirker værmønsteret på store deler av jorda.
 6. Bruk erfaringer fra El Niño til å forklare hvorfor små endringer i klimasystemet kan få store konsekvenser for klimaet på jorda.
 7. Hvordan kan forskere bruke iskjerner til å beregne temperaturen og CO2-innholdet i atmosfæren flere hundre tusen år tilbake i tid?
 8. Kurven på figuren under viser endringer i temperaturen gjennom de siste 400 000 årene. Bruk kurven til å fastslå om det er istid eller mellomistid ved år 400 000 f.Kr., 200 000 f.Kr. og 1850 e.Kr.
  Mann som står bak virtuell temperaturkurve.
 9. Hva kan være årsakene til at gjennomsnittstemperaturen på jorda har variert de siste 400 000 årene?
 10. Vi kan si at det er en samvariasjon mellom CO2-kurven og temperaturkurven gjennom de siste 400 000 årene. Prøv å forklare hva som menes med begrepet samvariasjon.
 11. Etter 1850 har CO2-konsentrasjonen i atmosfæren økt betraktelig. Hva er årsakene til denne økningen?
 12. Hvorfor tror forskere at økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren vil gi økt gjennomsnittstemperatur på jorda?
 13. Forklar begrepet tilbakekobling.
 14. Havis dekket av snø reflekterer 85–90 prosent av sollyset, mens havvann bare reflekterer 10 prosent. Vegetasjon og mørk jord reflekterer om lag 20 prosent av sollyset. Hva tror du skjer med temperaturen på jorda hvis isen smelter?
 15. Gi tre andre eksempler på tilbakekobling.

Fordypningsoppgaver

 1. Finn ut hva La Niña er. Hvorfor kalles El Niño varm tilstand og La Niña kald tilstand?
 2. Beskriv forskjellige metoder forskerne bruker til å kartlegge klimaendringer i fortiden.
 3. Hvorfor er det vanskelig å trekke en sikker konklusjon på hva som er årsaken til klimaendringer?

Forslag til kilder

El Niño og La Niña (ESPERE klimaleksikon)
Hvorfor skjer global oppvarming? (viten.no)
Hva er klima, og hvordan har det endret seg? (cicero.uio.no)
Klimaendringer i fortiden (bjerknes.uib.no)
Klimaendringer – før og nå (polarskolen.no)
Golfstrømmen og vårt milde klima (bjerknes.uib.no)
Havstrømmer (forskning.no)

Sist faglig oppdatert 24.10.2018
Skrevet av Naturfagsenteret, Klima- og forurensningsdirektoratet og CICERO Senter for klimaforskning
Rettighetshaver: Snöball Film AS

Læringsressurser

Drivhuseffekten gjør jorda levelig

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter