Hopp til innhold

Film og filmklipp

Sammendrag – Ioniserende stråling

Sammenligning av gjennomtrengelighet for ulike typer radioaktiv stråling. Grafikk.
  • Radioaktivitet har med ustabile atomkjerner å gjøre. Når kjernene eksploderer, sender de ut kjernebruddstykker med enorm fart.
  • α-stråling er en strøm av positive heliumkjerner (He2+).
  • β- stråling er en strøm av negative elektroner (e-).
  • γ- stråling er en strøm av energirike fotoner.
  • Grunnstoffer med atomnummer høyere enn 84 er naturlig radioaktive.
  • Ioniserende ståling har evnen til å rive løs elektroner i de atomene eller molekylene som blir truffet, slik at atomene eller molekylene blir ionisert.
  • Bakgrunnsstråling er ioniserende stråling fra bakken eller verdensrommet. Kosmisk stråling er ioniserende stråling fra verdensrommet eller sola.
  • En geigerteller er et apparat som registrerer ioniserende stråler.
  • Halveringstiden for et radioaktivt stoff er den tiden det tar å omdanne halvparten av atomene i stoffet til andre grunnstoffer.
Sist faglig oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Ioniserende stråling – høy energi gir nytte og fare

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter