Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2

Veiledning i multimedial produksjon

I en digital mediefortelling setter du sammen ulike medieuttrykk til en multimedial eller sammensatt tekst. Her får du tips til hvordan du kan utnytte samspillet mellom skriftlig tekst, lyd, bilder og levende bilder i medieproduksjonen din.

Læringsressurser

Veiledning i multimedial produksjon

Fagstoff