Hopp til innhold

Fagartikkel

Rusforebyggende arbeid

I Norge har vi først og fremst fokusert på to typer tiltak for å redusere bruken av rusmidler: tiltak for å redusere etterspørselen og tiltak for å redusere tilgjengeligheten. Målet med forebyggende tiltak i samfunnet er å redusere sosiale og helsemessige skader ved rusmiddelbruk.

To ungdommer i klatretauvegg. Foto.

Redusere etterspørsel

Spesifikke tiltak for å redusere etterspørselen har gjerne vært informasjonskampanjer og forskjellige kampanjer rettet mot å endre holdninger blant dem som bruker rusmidler.

Et eksempel på dette er kampanjer mot alkohol på fjernsyn og i blader. Hensikten med slike tiltak er å endre holdningen til å bruke rusmidler. Myndighetene ønsker gjennom disse kampanjene å påvirke oss så vi tar de riktige valgene. Den andre typen tiltak som ofte blir brukt, er å regulere tilgangen til rusmidler.

Eksempler på andre tiltak som reduserer etterspørselen av rusmidler

  • aldersgrenser på kjøp av alkohol
  • høyere avgifter
  • kontrolltiltak mot ulovlig narkotikaomsetning
  • å gjøre det dyrere og vanskeligere å kjøpe alkohol

Redusere tilgjengelighet

Målet med å redusere tilgjengeligheten og øke prisene, er at færre skal velge å kjøpe rusmidler. Hyppige kontrolltiltak mot narkotikaomsetning bidrar dessuten til å synliggjøre de alvorlige konsekvensene ved kjøp, salg og bruk av narkotiske stoffer.

Ofte retter forebyggende tiltak seg mot spesielt utsatte grupper i samfunnet. Dette kan ofte være nettopp barn og unge som er lettere å påvirke, og som kan være i faresonen for å utvikle eller forsterke et rusmiddelmisbruk. Skoler og sosialmyndigheter er viktig i det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge.

Som barne- og ungdomsarbeider er du derfor svært viktig i det forebyggende arbeidet for å skape gode holdninger. Du blir en veileder mot de riktige innstillingene og de rette valgene!

Er det mulig å forebygge rusproblemer alt i barnehagen?

I lenkesamlingen finner du lenker til en del av de forebyggende programmene som brukes i barnehage og skole.

Utfordringer til deg

  1. Søk på rusforebyggende tiltak på Helsedirektoratets sider. Diskuter det du finner på denne siden.
  2. På hvilke måter er det drevet rusforebygging i Norge?
  3. Gi eksempel på tiltak som virker rusforebyggende.
  4. Hva mener du er god rusforebygging?
Sist faglig oppdatert 07.08.2021
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Kriminalitet og rus

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter