Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan sikre god utdanning for alle?

FNs bærekraftsmål nummer 4 er god utdanning. Det sier at vi skal jobbe for å «sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle». Hvordan skal vi klare det?

Afrikanske skolejenter jobber på PC. Foto.

Bakgrunn

Mange tenker nok at skole kan være kjedelig. Samtidig er det mange som skulle ønske de kunne gå på skole og ta en utdanning, men som ikke har mulighet til det slik forholdene er. Sykdom, fattigdom og dårlig infrastruktur er noen av hindringene som kan stå i veien.

Oppgave

I denne oppgaven skal dere brainstorme om hvordan vi kan nå det fjerde bærekraftsmålet til FN.

 • tid: minimum 15 minutter
 • hensikt: å få så mange ideer som mulig til hvordan vi kan nå FNs bærekraftsmål nummer 4

Materiell

 • post-it-blokker og tusjer

Post-it-lapper egner seg veldig godt til brainstorming. Lappene gjør det lett å assosiere fordi de er enkle flytte på. Heng ideene opp på en tavle eller vegg. Det er viktig å tenke på at tavla eller veggen skal være full av ideer og ikke endelige løsninger. De beste ideene må dere bearbeide videre for at de skal kunne bli til gode løsninger.

Instruksjon

 1. Elevene går sammen i grupper på tre eller fire.
 2. Læreren leser opp FNs bærekraftsmål nummer 4, og gruppene skal så komme med ideer til hvordan vi kan nå dette målet.
 3. Individuelt – 2 minutter: Alle noterer sine egne ideer på post-it-lapper – uten å diskutere i gruppa. Det er bare lov med én idé per post-it-lapp.
 4. I gruppa – 5 minutter: Alle i gruppa leser opp ideene sine for hverandre og henger post-it-lappene fortløpende opp på veggen. Ideer som ligner hverandre eller er like, kan grupperes sammen. La dere inspirere av hverandres ideer. Kanskje det fører til at dere kommer på enda flere nye ideer?
 5. I gruppa – 3 minutter: Gruppemedlemmene blir enige om hvilke tre ideer de liker best.
 6. Oppsummering i klassen – 5 minutter: Hver gruppe deler en av sine ideer med resten av klassen. Kanskje dette kan trigge dere til å ta en ny runde for å komme på enda flere ideer?
Studenter i arbeid på en lesesal. Foto.

Refleksjon i fellesskap

 • Hvorfor har ikke alle mulighet til å gå på skole og ta utdanning?
 • Hvordan kan vi nå det fjerde bærekraftsmålet til FN?
 • Hvorfor er det så viktig med livslang læring?
 • Hva tenker dere at dere kan lære av denne oppgaven?
 • Hvorfor er det så viktig med kreativitet?
Sist faglig oppdatert 13.05.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Idéutvikling og kreative metoder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter