Hopp til innhold

UTGÅTT - Yrkesfaglig fordypning (HS-HEA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Etikk for helsefagarbeidere

Helsefagarbeidere må ta mange valg og beslutninger i arbeidet sitt. De skal yte faglig, etisk og juridisk forsvarlig helsehjelp som profesjonelle fagarbeidere.