Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Reklame eller forskningsrapport?

Av og til når du finner tekster på nett, kan det være vanskelig å finne ut av hva som er formålet med teksten, og hva den vil deg.

Del 1. Jobb aleine

Gå inn på nettsida Be a man. Utforsk sida du kommer inn på i to–tre minutter og skriv ned:

  • Hva slags sjanger er denne teksten?
  • Hva vil denne teksten meg?
  • Hvordan fant jeg ut hva slags tekst det var?

Del 2. Jobb i grupper

Gå sammen i grupper på fem–seks personer. Sammenlign svara deres. Har dere skrevet det samme?

Om dere har skrevet ulikt: Gå inn på sida og prøv å bli enige om spørsmålene.

  • Hva slags nettside er teksten publisert på?
  • Hvem er avsenderen?
  • Hvem er målgruppa?
  • Hva er formålet med teksten? Finn ei setning i teksten som viser dette.

Del 3. Hvorfor i all verden?

Diskuter på gruppa:

  • Hvorfor i all verden har BIC laga denne kampanjen?
  • Synes dere dette er en vellykka kampanje? Begrunn svaret.
  • Hvilke appellformer mener dere dominerer i kampanjen? Vis til konkrete eksempler.

Del 4. Jobb aleine igjen

Er teksten "Be a Man" fra Bic en godhjerta kampanje eller kynisk reklame?

Lag et muntlig innlegg for klassen der du argumenterer for ett av standpunkta over. Husk å begrunne standpunktet ditt ved å vise til konkrete eksempler fra teksten.

Relatert innhold

Hva betyr det å lese kritisk? Her vil du finne teori og et praktisk eksempel med utgangspunkt i et nyhetsoppslag fra Document.no.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 31.03.2020

Læringsressurser

Vær kritisk!