Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

FHIs vaksinekampanje

Endelig kom vaksinen mot korona som skulle gi oss hverdagen tilbake. I den anledning lanserte Folkehelseinstituttet en kampanje i norske medier. Her skal dere vurdere innhold og budskap i filmen.

Del 1: Før dere ser filmen

Hvordan har det egentlig vært å leve med korona? Svar på dette ved å gjøre følgende:

 1. Illustrer hvordan det er å leve med korona ved å lage ei tegning. Bruk gjerne symbolikk som skal vise hvordan livet har vært det siste året.
 2. Vis tegningene til hverandre i grupper og forklar hvordan dere har tenkt.
 3. Diskuter illustrasjonene deres i klassen med fokus på følgende punkter:
  • Har dere laga ei negativt lada tegning? Hvordan uttrykte dere de negative følelsene?
  • Var det noen som laga en illustrasjon med positiv symbolikk? Forklar hvordan dere tenkte.

Del 2: Se og diskuter filmen

Se filmen og gå sammen i grupper for å diskutere spørsmålene under:

 1. Hvorfor tror dere FHI har fått laga denne reklamen? Altså – hva er formålet med filmen?
 2. Hvilken symbolikk bruker reklamebyrået POL for å illustrere livet med koronaepidemien? Syns dere dette er en vellykka idé? Begrunn svaret deres.
 3. Reklamen har en tredeling i dramaturgien, altså tre "brudd". Hvor er disse? Og hva forteller hver del?
 4. Vurder hvordan verbaltekst, bilde og kameraføring henger sammen. Hva sier fortellerstemmen når de ulike personene er i bildet? Hvorfor tror dere akkurat disse valga er tatt?
 5. FHI bruker både patos og logos i reklamen. Hvordan? Husk å vurdere både bilde, verbaltekst og musikk.

Del 3: Den retoriske situasjonen

Hvordan har FHI og reklamebyrået POL tatt hensyn til den retoriske situasjonen når de har laga filmen? Det vil si:

 • Hva er det påtrengende problemet? Altså – hvilket problem håper FHI å løse ved å sende kampanjen ut i media?
 • Hvem er det retoriske publikummet? Det vil si – hvem er det FHI henvender seg til og prøver å påvirke når de forsøker å løse det påtrengende problemet?
 • Hva er de tvingende omstendighetene? Altså – hvilke omstendigheter må FHI ta hensyn til når de prøver å overbevise? Hvilke muligheter og begrensninger har de?

Del 4: Er kampanjen vellykka?

Diskuter i grupper:

 1. Syns dere FHI har lykkes med denne kampanjen? Begrunn svaret deres.
 2. Marius Erikson, som jobber i reklamebyrået POL, sier i en uttalelse:

Vi håper at kampanjen blir tatt godt imot, men forventer at det også vil komme en del reaksjoner. (Kampanje.com).

Hvorfor tror dere han forventer reaksjoner på kampanjen?


Kilder:

Andersen, J. (2021, 5. februar). FHI slipper første koronavaksine-reklame: - Forventer en del reaksjoner. Kampanje.com. https://kampanje.com/markedsforing/2021/02/fhi-slipper-forste-koronavaksine-reklame/

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 10.02.2021

Læringsressurser

Retorisk analyse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter