Hopp til innhold

Oppgave

Gruppeoppgave om målgrupper

I denne oppgaven skal dere samarbeide med medelever i grupper på to til fire, og blant annet reflektere over hvilken målgruppe eller hvilke målgrupper dere selv er en del av.

Jenter ler ertende mot gutt i klasserom. Foto.
  1. Redegjør for hvorfor det er viktig for virksomheter å ta stilling til målgruppevalg.
  2. Dere har blant annet et fellestrekk i og med at dere har det samme faget og/eller går i samme klasse. Beskriv kjennetegnene deres med relevante fagbegreper knyttet til segmenteringskriterier. Hva finner dere av likheter og ulikheter?
  3. Hvordan vil dere beskrive en målgruppe dere tilhører? Tror dere at hver og en av dere kan ha tilhørighet i flere forskjellige målgrupper? Hvorfor / hvorfor ikke?

    Tenk over

    Hva hadde mest betydning for deg da du valgte fag og/eller linje på videregående skole?

    Ble du påvirket av foreldrene dine da du valgte fag og/eller linje på videregående skole?

  4. Se videoen nedenfor. Hvem er målgruppen? Tror dere at avsenderen, Osloskolen, lykkes med å nå ut til målgruppen med budskapet?
Sist faglig oppdatert 01.02.2021
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Segmentering og målgruppevalg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter