Hopp til innhold

Oppgave

Ut på tur!

Piktogram for turoppgave.

Reklamefangst

Gå en «nett-tur», eller ta deg en tur på biblioteket for å lete i aviser, blader eller tidsskrifter. Du skal nemlig finne reklamer du synes er gode. Det kan like gjerne være radioreklamer eller film som trykte reklamer.

Hva finner du?

Fortell for klassen:
  • Hvorfor vil du vise reklamen du tar frem?
  • Hva er budskapet i reklamen?
  • Hvilken type appell har den?
  • Hvordan blir det argumentert i reklamen?
  • Hvordan er komposisjonen (hvis reklamen er en plakat eller annonse)?

Diskuter med klassen om de er enige i ditt syn på reklamen. Hvorfor er dere enige – eller hvorfor ikke?

Sist faglig oppdatert 01.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs