Hopp til innhold

Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Øvelse i markedskommunikasjon

Her er et forslag til hvordan du som lærer kan bruke fagstoffet og oppgavene i emnet Markedskommunikasjon. Undervisningen er denne gangen hovedsakelig praktisk rettet. Elevene må få prøve, lage og presentere det de lærer. Her har teori liten verdi alene.

Uke I klassen
Oppgaver
1 Gå gjennom lysbildeserien i klassen. Snakk dere gjennom alle lysarkene og gjør summeoppgavene som ligger i arkene. La elvene gå sammen i valgfrie grupper for å gjøre oppgavene i Stå på stand: Lag reklamekampanje! der de skifter hatt underveis.
2 Gjør oppgaven Ut på tur! der elevene skal finne eksempler på gode reklamer (trykt reklame, reklamefilm, radioreklame). Diskuter i klassen hva som er virkemidlene i reklamene, hvordan oppbygningen er, hvem målgruppen er, og så videre. Elevene gjør oppgavene Stå på stand: Lag radioreklame! og Kjør kamera! i par. La elevene vise produksjonen i klassen, og diskuter det kreative arbeidet. Når de målene sine?
Sist faglig oppdatert 13.09.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs