Hopp til innhold

Egenvurdering

Kjennetegn på måloppnåelse

Emnet Markedskommunikasjon bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for faget markedsføring og ledelse 1:

 • «Eleven skal kunne gjøre rede for ulike former for massekommunikasjon.»
 • «Eleven skal kunne presentere en kommunikasjonsmodell og gjøre rede for hva som menes med markedskommunikasjon.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med læreplanmålene.

Karakter 1–2
Lav måloppnåelse
Karakter 3–4
Middels måloppnåelse
Karakter 5–6
Høy måloppnåelse
 • Eleven kjenner noen former for markedskommunikasjon og reklame og kan gi noen eksempler på det.
 • Eleven har noe kunnskap om det praktiske arbeidet med utformingen av ulike typer reklame (trykt reklame, reklamefilm og radioreklame).
 • Eleven kjenner de fleste formene for markedskommunikasjon og reklame, og kan gi eksempler på dem.
 • Eleven forstår i grove trekk når det er best å bruke de ulike formene for markedskommunikasjon og reklame.
 • Eleven har noe innsikt i briefing-prosessen mellom bedrift og reklamebyrå.
 • Eleven har noe kunnskap om det praktiske arbeidet med utformingen av forskjellige typer reklame (trykt reklame, reklamefilm og radioreklame).
 • Eleven vet hva slags form for markedskommunikasjon og reklame som finnes, og kan gi eksempler på dem.
 • Eleven forstår hva som er fordelene og ulempene med de forskjellige typene markedskommunikasjon, og når det er best å bruke de ulike typene.
 • Eleven har innsikt i briefing-prosessen mellom bedrift og reklamebyrå og viser at han klarer det å briefe i praksis.
 • Eleven har innsikt i det praktiske arbeidet med utformingen av forskjellige typer reklame (trykt reklame, reklamefilm og radioreklame), bruk av virkemidler som skrift, logo, bilder, balanse, luft og så videre.
 • Eleven kan forklare hvordan og hvorfor prisen på et produkt ofte vil variere i de ulike fasene i produktets livssyklus.
 • Eleven viser forståelse for og innsikt i hvordan et budskap skal utformes, hvilken appell som skal brukes, og hva argumentasjonen skal være, ut fra målgruppen som er valgt.
Sist oppdatert 07.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

 • Kjennetegn på måloppnåelseDu er her