Hopp til innhold

Oppgave

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

Piktogram for skriftlig oppgave.

Eksempelet fra virkeligheten

Gå tilbake i gruppene dere har jobbet i siden starten på skoleåret. Dere begynner nå å bli veldig godt kjent med den bedriften dere har jobbet med i Følg en bedrift-oppgavene. Denne gangen skal dere jobbe med måten bedriften kommuniserer på, og dere skal beskrive hva slags form for reklame bedriften bruker for å nå kundene sine. Dere skal også få lage en reklame for bedriften og bruke alle de virkemidlene dere har lært i kapitlet.

Hvordan kommuniserer bedriften deres?

Gå grundig til verks og finn ut hva slags reklame og kommunikasjon bedriften deres benytter for å nå målgruppene sine. Bruker de:

  • reklameplakater og boards?
  • radioreklame?
  • PR?
  • reklame i sosiale medier?
  • personlig salg?
  • andre typer kommunikasjon?

Beskriv og vis måten bedriften kommuniserer på, med eksempler.

Antakelig bruker ikke bedriften deres alle disse formene for markedskommunikasjon. Velg ut en type markedskommunikasjon bedriften ikke benytter, og lag nettopp dette for bedriften. For eksempel kan dere lage en morsom radioreklame med et selgende budskap som etter deres mening vil treffe bedriftens målgruppe. Resultatene skal presenteres for klassen i oppgaven Muntlig oppgave: Følg en bedrift!.

Lykke til!

Sist faglig oppdatert 07.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs