Hopp til innhold

Oppgave

Stå på stand!

LK06
Piktogram for plakatoppgave

Lek i vei!

Det er viktig å få leke litt mens man jobber med faget, og det er ingen som har sagt at man ikke kan ha det moro mens man lærer. Så nå skal dere få leke hviskeleken!

Hviskeleken

La en elev i klassen velge et utsagn om et produkt. Utsagnet skal være en form for positiv eller negativ vareprat – det velger den som starter. Eleven hvisker budskapet til den som sitter ved siden av, som så hvisker videre til nestemann. Den siste som får høre utsagnet, forteller hele klassen hva som var innholdet i varepraten.

Har det skjedd noe med innholdet i budskapet underveis? Hvordan vil dere i så fall forklare det som har skjedd? Diskuter i klassen, og bruk kommunikasjonsprosessen og det dere ellers vet om markedsføring, til å reflektere.

Lek hviskeleken flere ganger og velg forskjellige utsagn – bruk vareprat, reklamebudskap, ulike argumenter og så videre. Hvordan går det med utsagnet?

Sist oppdatert 31.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for påvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?