Hopp til innhold

Oppgave

På’n igjen!

Faktasjekk

Klarer du å svare på disse oppgavene? Bruk fagstoffet og bla deg frem og tilbake for å finne svarene. Det er viktig at du både kan faktasvar og klarer å reflektere rundt forskjellige problemstillinger dersom du vil ha høy måloppnåelse for kompetansmålet.

Repetisjonsspørsmål

 • Hva er det som gjør at vi avgjør om noe er «dyrt» eller «billig»?
 • Hvilke andre navn har vi for pris?
 • Hva går teorien om tilbud og etterspørsel ut på i korte trekk? Hvordan er denne teorien med på å sette prisen på varer og tjenester?
 • Hvorfor er det viktig at alle p-ene – herunder også prisen – henger sammen og snakker samme språk?
 • Hvordan henger pris og profitt sammen? Forklar i grove trekk.
 • Hva mener vi med at pris er målgruppestyrende?
 • Forklar prisstrategiene markedsspredning og markedsfokusering.
 • Hvilke tre prissettingsmetoder har vi? Hva er tanken bak hver av dem?
 • Gi eksempler på ulike produkter som typisk har kostnadsbasert, konkurransebasert og markedsbasert prissetting. Forklar hvorfor det er slik.
 • Hva er rabattpolitikk? Forklar og gi eksempler.
 • Forklar hvordan en pris kan forandre seg gjennom livssyklusen til et produkt. Hvorfor er det slik?
Sist faglig oppdatert 02.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for pris

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs