Hopp til innhold

Fagartikkel

P for pris

I markedsføringssammenheng er det svært viktig å forstå at prisen må stå i samsvar med de tre andre p-ene i markedsmiksen. Konkurransemidlene må trekke i samme retning. Men det er også mange andre nyttige betraktninger vi kan og bør gjøre oss om pris.

De fire p-ene. Kollasj.

Pris som konkurransemiddel

For å kunne bruke pris riktig som verktøy i markedsføringen, må vi for eksempel vite en del om

  • Bilvrak. Foto.

    Den som velger feil prisstrategi for produktet sitt, risikerer å ende opp med et havarert salgsprosjekt! Derfor trenger vi kunnskaper om hvordan vi fastsetter «riktig» pris på en vare eller tjeneste.

    hvorfor «høy pris» og «lav pris» er relative begreper
  • hvorfor prisen på et produkt ofte får andre navn enn pris
  • hvorfor prisen oppstår der tilbud og etterspørsel møtes
  • hvorfor riktig prissetting er så viktig
  • hvordan pris og profitt henger sammen
  • hvordan pris er målgruppestyrende
Sist faglig oppdatert 29.10.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for pris

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs