Hopp til innhold

Fagartikkel

Tilbud, etterspørsel og pris

Hvordan kommer vi frem til en pris som er akseptabel både for den som tilbyr, og for den som etterspør? En auksjon er et godt eksempel på hvordan denne prosessen ideelt sett foregår.

Auksjonarius. Foto.

På en auksjon justerer den som tilbyr og den som etterspør seg etter hverandre, slik at de begge til slutt blir såpass fornøyd at kjøpet er et faktum. Prisen settes der tilbudet og etterspørselen møtes.

Litt samfunnsøkonomi

Teorien om tilbud og etterspørsel står sentralt i samfunnsøkonomien. Man kan tenke seg at jo høyere pris en produsent kan få for et produkt, jo større mengder av produktet vil han tilby, for da vil han tjene mer penger. På motsatt måte vil en kunde ønske å kjøpe mer jo lavere prisen er, for da vil han kunne kjøpe mer for den samme summen penger. Der disse to kurvene krysser hverandre, er det likevekt mellom tilbud og etterspørsel, og i et marked med fri konkurranse er det her prisen vil legge seg.

To rette grafer som krysser hverandre. Illustrasjon.

Pris oppover og mengde mot høyre. Grafen for etterspørsel synker, mens grafen for tilbudet stiger.

Sist faglig oppdatert 30.10.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for pris

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs