Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er «billig»?

Når oppfatter du et produkt som billig? Er en hårstrikk billig når den koster fem kroner? Er et dobesøk billig når det koster en tier? Og er en bil billig når den koster 135 000 kroner? Hva er det som avgjør hvordan du oppfatter prisen på et produkt?

Offentlig toalett. Foto.

Pris er en relativ verdimåler

Toyota Scion iQ. Foto.

Mye bil for pengene? Ja, vil noen mene.

Om en hårstrikk eller en bil er billig eller ei, kommer selvsagt an på hva vi sammenligner med. En hårstrikk koster kanskje fem kroner dersom vi kjøper den enkeltvis. Det er ikke er mye penger for de fleste i Norge. På den andre siden koster strikken kanskje femten øre å produsere, og sånn sett er den jo veldig dyr! Vi kan også si at 135 000 kroner generelt er mye penger for de fleste, men dersom vi får en hel bil for denne summen, vil vi likevel synes at bilen er billig i forhold eller relasjon til de fleste andre nye bilene.

Vi vurderer prisen på et produkt opp mot flere forhold. For det første ser vi på kvaliteten på produktet, og både reell og opplevd kvalitet teller med i vurderingen. I tillegg sammenligner vi prisen med prisen på andre tilsvarende produkter, og, ikke minst, vi må ta hensyn til hvor mye penger vi har der og da.

Pris er en slags verdimåler, den sier noe om hvordan vi oppfatter kvaliteten på en vare eller tjeneste, og den signaliserer hvordan produsenten ønsker at vi skal oppfatte kvaliteten. Nedenfor ser du en reklamefilm fra Coop, der nettopp forholdet mellom pris og kvalitet blir lagt vekt på.

Sist faglig oppdatert 17.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for pris

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs