Hopp til innhold

Fagartikkel

Selvkostbasert prissetting

Selvkostbasert prissetting er kostnadsbasert prissetting. Selger vi til selvkost, legges prisen akkurat så høyt at den dekker kostnadene til produksjon, markedsføring og salg. Vi unngår underskudd, men tjener heller ikke penger. Skal vi få fortjeneste, må prisen settes høyere enn selvkostprisen.

Bilde av rørepinner.

Utgifter til rørepinner hører til de variable kostnadene i en kaffebar: Kostnadene varierer med kaffesalget. Selger vi mye kaffe, trenger vi også mange rørepinner. Går kaffesalget dårlig, kan vi spare på rørepinnene – selv om det nok er en fattig trøst for en kaffebar-eier!

Prisen dekker kostnadene

Pris basert på selvkost betyr helt enkelt at vi summerer alle kostnader vi har for å produsere en enhet, og setter prisen her. I kaffebaren vår kan selvkostkalkylen se slik ut:

KostnadsartInnsatsKostnadSum
Variable kostnaderKaffebønner
Melk
Kopp, rørepinne, lønn til barista
0,50 kr
0,50 kr
2 kr
3 kr
Indirekte, faste kostnaderAdministrasjon
Markedsføring
Husleie
2,40 kr
0,50 kr
0,10 kr
3 kr
Selvkost (VK+FK) 6 kr
Fortjeneste 10 kr
Salgspris uten MVA 16 kr
Salgspris med MVA (25%) 20 kr
Sist faglig oppdatert 30.10.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for pris

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs