Hopp til innhold

Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

P for produkt

Dette er et forslag til hvordan du som lærer kan legge opp undervisningen for emnet P for produkt. Emnet inneholder en del begreper som må læres inn, men likevel må målet med undervisningen være at elevene får nærmet seg produktbegrepet på ulike måter: muntlig, skriftlig, digitalt, praktisk og lekent. På denne måten får de repetert stoffet mange ganger.

UkeForelesningOppgaver
1

Bruk lysbildeserien til å gi en oversikt over kapittelet. Stopp ved nye begreper og snakk om dem sammen, finn eksempler fra media.

Ta for dere Kjennetegn på måloppnåelse slik at elevene får vite hva som blir forventet at de skal kunne.

Gå gjennom oppgaven Nyhetsdrypp og diskuter innholdet i disse artiklene i lys av produktbegrepet. Dersom elevene vil gjøre oppgaven Blogg i vei! ut fra disse artiklene, er det fint, ellers kan de også ta utgangspunkt i andre sider ved emnet i bloggen sin.

La elevene velge mellom oppgavene Kjør kamera! og Glogg i vei! for å øve seg på et digitalt verktøy. Resultatene kan presenteres for klassen.
2

Gjør oppgavene i Satt på spissen for å få perspektiv på temaet.

Gjør quizen P for produkt: Test deg selv! sammen.

Gjør repetisjonsoppgavene i På’n igjen! i par eller alene.

Finn gruppene for Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! og la elevene løse oppgavene.

La noen av gruppene presentere Muntlig oppgave: Følg en bedrift! for klassen.

Sist oppdatert 13.09.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt