Hopp til innhold

Egenvurdering

Kjennetegn på måloppnåelse

Når du skal vurderes i faget markedsføring og ledelse 1, er det kompetansemålene i læreplanen som er målestokken for hva du skal kunne.Emnet P for produkt bygger på følgende kompetansemål i læreplanen:

 • «Eleven skal kunne gjøre rede for produktbegrepet, produktutvikling og produkters livssyklus.»
 • «Eleven skal kunne drøfte betydningen av service som del av en produktleveranse.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med å nå disse målene.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse
Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse
Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse
 • Du kan forklare og gi noen eksempler på noen av begrepene som er introdusert i kapittelet P for produkt. Eksemplene er hentet fra fagstoffet.
 • Du kan forklare produktets livssyklus i grove trekk.
 • Du vet at det er en forskjell mellom begrepene service og tjeneste, og du kan gi et eksempel som belyser forskjellen.
 • Du kan gi noen eksempler på ulike typer service.
 • Du vet hva diffusjonsprosessen er, og kan nevne noen brukergrupper.
 • Du kan gi iallfall ett eller to eksempler på en kundegruppe som er særlig viktig i en bestemt fase av PLS.
 • Du kan gi et eksempel både på en innovasjon og på en produktforandring.
 • Du kan forklare produkt-utviklingsprosessen i grove trekk, og du kan si litt om hva som kjennetegner noen av fasene.
 • Du kan forklare og gi noen eksempler på de fleste begrepene som er introdusert i kapittelet P for produkt. Eksemplene er for det meste hentet fra fagstoffet.
 • Du kan forklare produktets livssyklus (PLS).
 • Du kan forklare forskjellen mellom begrepene service og tjeneste.
 • Du kan gjøre rede for hva servicebegrepet omfatter, og du kan gi eksempler på ulike typer service.
 • Du kan forklare diffusjonsprosessen, og du kan gi eksempler på hva som kjennetegner de forskjellige kundegruppene.
 • Du vet hvilke kundegrupper det er mest aktuelt å rette markedsføringen mot i hver enkelt fase av PLS.
 • Du kan forklare hva som er forskjellen på innovasjoner og produktforandringer.
 • Du kan navngi de ulike fasene i produkt-utviklingsprosessen, og du kan si litt om hva som kjennetegner fasene.
 • Du kan forklare og gi eksempler på alle begrepene som er introdusert i kapittelet P for produkt. Du henter eksemplene både fra fagstoffet og fra virkeligheten.
 • Du kan forklare produktets livssyklus. Du kan også gi eksempler på ulike typer salgskurver for produkter, og du kan forklare hvorfor PLS for disse produktene ser annerledes ut.
 • Du kan forklare forskjellen mellom begrepene service og tjeneste.
 • Du kan gjøre rede for hva servicebegrepet omfatter, og hvorfor man som markedsfører må yte service.
 • Du kan forklare diffusjonsprosessen, og du kan gi eksempler på hva som kjennetegner de forskjellige kundegruppene.
 • Du vet hvilke kundegrupper det er mest aktuelt å rette markedsføringen mot i hver enkelt fase av PLS, og hvorfor.
 • Du kan forklare hva som er forskjellen på innovasjoner og produktforandringer.
 • Du kan forklare produkt-utviklingsprosessen og beskrive grundig hva som kjennetegner hver fase.
Sist oppdatert 01.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt