Hopp til innhold

Oppgave

På’n igjen!

LK06

Bruk eksempler!

Nå er det på tide å teste kunnskapene sine igjen. Husker du begrepene som er brukt i emnet P for produkt? Hvis du vil sikre deg god forståelse, er det lurt å prøve å finne eksempler fra media når du skal gi svar på repetisjonsoppgavene under. Da får du med en gang mer «kjøtt på bena»!

Repetisjonsspørsmål

 1. Hvordan kan vi definere begrepet produkt?
 2. Hvorfor sies det at produkt er den viktigste p-en i markedsføringsmiksen?
 3. Forklar produktnivåene vi opererer med. Gjelder disse produktnivåene også for tjenester?
 4. Forklar de fire dimensjonene vi opererer med når vi snakker om produktsortiment.
 5. Hva er et produkthierarki? Forklar og gi eksempler fra media.
 6. Hva vil du si er den største forskjellen mellom produkter og tjenester?
 7. Hvilke produktklasser har vi, og hva ligger i hver av dem?
 8. Hva er henholdsvis teknisk kvalitet og opplevd kvalitet? Er den ene typen viktigere enn den andre?
 9. Hvilke fire stadier har vi i produktets livssyklus (PLS)? Hva skjer i hvert stadium, og hvordan skal dette møtes med markedsføring?
 10. Hva beskriver diffusjonsprosessen? Gjelder den for alle produkter eller bare for nye?
 11. Hvordan kan det ha seg at PLS-kurven ikke alltid er klokkeformet, men at den også kan ha andre fasonger?
 12. Hva er forskjellen mellom en innovasjon og en produktforbedring?
 13. Beskriv og forklar de forskjellige stadiene i produktutviklingsprosessen. Hvilken prosess er det som starter der produktutviklingsprosessen slutter?
 14. Hva er service, og hvordan deler vi inn servicebegrepet?
 15. Hvilke funksjoner kan emballasje ha?
Sist oppdatert 01.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt