Hopp til innhold

Oppgave

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

Piktogram for skriftlig oppgave.

Hold øye med bedriften!

Nå skal dere fortsette med den skriftlige oppgaven dere har holdt på med i grupper helt fra starten. Denne gangen er det bedriftens produkter dere skal se nærmere på. Sammenfatt som vanlig resultatene på lysark som dere presenterer for klassen.

Produktsortimentet til bedriften deres

  • Hvilke produkter tilbyr bedriften dere følger, og hvordan kan produktene deles inn i klasser, sortiment og så videre?
  • Hvordan vil dere definere nivåene for bedriftens hovedprodukt?
  • Velg ett av produktene til bedriften. I hvilken fase i PLS er dette produktet i dag? Beskriv hvordan bedriften markedsfører produktet. Passer markedsføringen til den fasen produktet er i?
  • Har bedriften noen nye innovasjoner eller produktmodifikasjoner?
  • Er emballasjen spesielt viktig for noen av produktene til denne bedriften? I så fall: Hvilken rolle spiller emballasjen?
Sist faglig oppdatert 07.09.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs